Updates
  • Prudential Career Advise Day 2017 (23/02/2017)

  • Nếu mở một trường đời, mình muốn dạy 12 môn học này

  • Go Green in the City- Schneider Electric

  • Ngày hội việc làm – JOB FAIR 2017

Giới thiệu về IU Job Hub

Video Tour

Đây là cổng thông tin của trường Đại học Quốc Tế về thông tin việc làm - Thực tập, các chương trình Quan hệ Doanh nghiệp, hội thảo, giao lưu của doanh nghiệp và sinh viên, chương trình thăm quan doanh nghiệp dành cho sinh viên. Các chức năng nổi bật: - Job Listing - Job Alert - Ad Banner

Read More

JOB HUB EVENTS

Job Fair Gallery

OUR PARTNERS

International University Job Hub Offers career-oriented programs for motivated students who seek academic excellence, personal growth, and professional success.