Find the right job. Right now.

As Ho Chi Minh City's #1 job site for Students, with over 1000 vacancies from over 60 companies around Vietnam and Worldwide.
Featured jobs
Recommended jobs

Our expert advices

We'll always match you up with opportunities that are the right fit

Những Từ Ngữ Không Nên Có Trong Một CV Tiếng Anh Ấn Tượng

Theo khảo sát hàng năm từ Linkedin, dưới đây là những từ ngữ bạn không…
Read more

Cách Trả Lời Câu Hỏi Về Kinh Nghiệm Làm Việc Trong Phỏng Vấn

Phỏng vấn tuyển dụng quả thực là một vấn đề vô cùng khó khăn và…
Read more

Điều Cần Biết Khi Theo Đuổi HR Tại Việt Nam

Trên thế giới, ngành quản trị nhân sự (HR - Human Resources) đã trải qua…
Read more

Featured Companies

Explore International University's Key Partners