Find the right job. Right now.

As Ho Chi Minh City's #1 job site for Students, with over 1000 vacancies from over 60 companies around Vietnam and Worldwide.
Featured jobs
Recommended jobs

Our expert advices

We'll always match you up with opportunities that are the right fit

Vận Dụng Social Media Để Thu Hút Nhà Tuyển Dụng

Truyền thông xã hội (Social Media) không còn là khái niệm quá xa lạ trong…
Read more

HSBC Business Case Competition 2019

1. HSBC Business Case Competition HSBC Business Case Competition is an intense three-day event bringing…
Read more

WorldQuant Challenge tổ chức cuộc thi HCMIU-Alphathon dành cho sinh viên ĐHQT

WorldQuant là công ty quản lý tài sản định lượng được thành lập năm 2007…
Read more

Featured Companies

Explore International University's Key Partners