Updates
  • HỘI THẢO ‘CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG TƯƠNG LAI’ TẠI TETRA PAK VIỆT NAM (21/11/2018)

  • Chương trình hội thảo “Be a boss – Làm chủ cuộc đời” do Prudential Việt Nam tổ chức (17/11/2018)

  • ASIA PACIFIC GRADUATE PROGRAM

  • Unilever Fresh Programme (UFRESH) 2018

Giới thiệu về IU Job Hub

Video Tour

Đây là cổng thông tin của trường Đại học Quốc Tế về thông tin việc làm - Thực tập, các chương trình Quan hệ Doanh nghiệp, hội thảo, giao lưu của doanh nghiệp và sinh viên, chương trình thăm quan doanh nghiệp dành cho sinh viên. Các chức năng nổi bật: - Job Listing - Job Alert - Ad Banner

Read More

JOB HUB EVENTS

Job Fair Gallery

OUR PARTNERS

International University Job Hub Offers career-oriented programs for motivated students who seek academic excellence, personal growth, and professional success.